سفارش طراحی لوح تقدیر برای موسسه فرهنگی،هنری و قرآن

سفارش طراحی لوح تقدیر برای موسسه فرهنگی،هنری و قرآن

سفارش طراحی لوح تقدیر برای موسسه فرهنگی،هنری و قرآن

درود ! حتما برای شما و یا برای سازمان ها یا موسسات پیش آمده که برای تهیه ی لوح تقدیر و سپاس ، همواره در اینترنت به دنبال متن و تصویر مرتبط با حیطه ی کاری خود گشته اید ، و نتیجه گرفتن در این مورد کمی سخت است . اما “رنگی باش” این امکان را دارد که لوح سپاس شما را به سلیقه و مطابق با حیطه ی کاری شما طراحی کند .

نمونه لوح سپاس زیر را با هم مشاهده کنیم .

سفارش طراحی لوح تقدیر برای موسسه فرهنگی،هنری و قرآن

این لوح مربوط به کودکانی ست که قرآن خواندن را یاد گرفته اند و آن را با موفقیت گذرانده اند . و قرار است انس کودکان با قرآن ” کتاب الهی ” با تصاویری زیبا و جذاب و البته با رنگ هایی که کودک را به تماشا وا می دارد ، ایجاد شود .

همین طور دو سوره ی کوتاه از قرآن که معمولا جزء اولین سوره هایی ست که کودکان آنها را به خاطر می سپارند نیز با فونتی خوانا در کتاب شان قرار گرفته است . کودکان شکل های جذاب را دوست دارند و از آنها برای دوستان خود می گویند . چه خوب است که این شکل جذاب که در ذهن آنها نقش بسته و گاهی الگوی پوششی کودکان مسلمان است ، یک کودک قرآنی با پوششی نیکو باشد .

شما نیز می توانید در هر زمینه های که کار می کنید ، طراحی لوح سپاس خود را به ما بسپارید .